Парк Хотел Виаспорт

Политика на хотела

За нас...

Ние се стремим да предоставим на всички наши гости комфорт, спокойствие и сигурност.

Настоящият Правилник e изготвен по стандарти и съобразен с действащото българско законодателство. Целта на правилника е да подпомогне и да гарантира максималната безопасност и удовлетвореност на гостите на Park hotel VIASPORT.

Настаняване в хотела:

Настаняване – след 14:00 часа.

Освобождаване – до 12:00 часа.

Вашето желание за по-ранно настаняване или късно освобождаване ще бъде удовлетворено при възможност, само след предварително уточняване с рецепция и срещу заплащане на съответната такса.

При настаняване, задължително всички гости да представят на рецепция документ за самоличност.

Хотелски карти:

Молим Ви да се обърнете веднага към рецепция, ако загубите Вашата хотелска ключ-карта. За да Ви бъде издаден дубликат, необходимо е да представите лична карта.

Ключ-карти няма да бъдат издавани на лица под 18 години.

Гостът е задължен да върне на рецепция, хотелската си ключ-карта.

Почистване на стаята:

Стаите се почистват ежедневно от 09:00 до 16:00 часа. Ако желаете кърпите Ви да бъдат подменени, Ви молим да ги оставите на пода в банята. Ако сте поставили табела „Не безпокойте“ и след 16:00ч. я смените с „Моля, почистете“, стаята Ви не може да бъде почистена.

Кърпи:

Най-учтиво Ви молим да не изнасяте кърпи от Вашата стая.

Информация за хавлия за басейн ще получите от рецепция.

Достъп до стаята от страна на служители на Park hotel VIASPORT:

За да предоставим на нашите гости чистота и спокойствие, ние си запазваме правото на достъп до стаите, с цел почистване, поддръжка, проверка на състоянието на мебелите и уредите в тях или за да предотвратим нарушаване на вътрешния ред в хотела. Мениджмънтът си запазва правото на достъп до стаи с табела „Не Безпокойте” при спешни случаи, подозрително поведение, повреда на инвентар или нарушаване на вътрешния ред на хотела.

Евакуационни инструкции:

Молим Ви, да се запознаете с инструкциите при аварийни ситуации както и с Плана за евакуация, намиращ се на вътрешната страна на вратата на Вашата стая.

Сейф:

На Ваше разположение, в хотелската Ви стая има сейф. Мениджмънтът на хотела препоръчва да съхранявате ценностите си в него. Хотелът не носи отговорност за пари и ценности, които не са оставени за съхранение в сейф.

Мини бар:

Консумацията от минибара се заплаща по обявения ценоразпис. При напускане на хотела, е необходимо гостът да изчака мини барът да бъде проверен.

Ресторант и барове:

Молим Ви, да се съобразите с установените норми на поведение .

Пушене:

Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на територията на комплекса е забранено. При констатирано нарушение, към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на 100 лв.

Охрана:

Park hotel VIASPORT разполага с денонощна охрана. При необходимост звънете на рецепцията.

Молим Ви, при напускане на стаята, да проверявате дали вратата е заключена.

Басейн:

Гостите се задължават да спазват правилата за ползване на басейн, които са обозначени на съответните места.

Тихи часове:

С цел предоставяне на максимален комфорт и спокойствие на всички гости, Ви молим да съблюдавате следните часове за отдих:

От 23:00 ч. до 09:00 ч.

От 14:00 ч. до 16:00 ч.

При констатиране на нарушение, Ви молим да се обърнете към рецепция.

Максимално допустимо настаняване:

Максималните капацитети за настаняване във всяко помещение на територията на Park hotel VIASPORT са базирани на противопожарните мерки за сигурност, удобството на нашите гости и не подлежат на промяна.

Повреда или кражба на хотелска собственост:

Всеки гост носи отговорност за нанесените щети (умишлени и неумишлени) на територията на комплекса, причинени лично от него. Хотелът си запазва правото да начисли по сметката на госта, такса за причинената щета, според ценоразпис на Рецепция.

Забравени или изгубени вещи:

Забравени вещи от гост на хотела се съхраняват до 3 месеца.

В случай на изгубени или намерени вещи, Ви молим, да се обърнете към рецепцията.

Молим Ви, да не оставяте личните си вещи без надзор.

Паркинг:

Молим Ви, да имате предвид, че паркоместата зависят от наличността и не могат за бъдат резервирани. Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобила Ви на територията на паркинга.

Зелени зони:

Молим Ви, да не навлизате в затревените площи на комплекса, с оглед максимално да бъде съхранен неговия естетичен облик.

Домашни любимци:

Не  се допускат домашни любимци на територията на Park hotel VIASPORT.

Други:

Отзиви и препоръки може да оставите в книгата за мнения на рецепцията или като попълните анкетна карта.

Не се допуска използването, на снимков или видео материал, заснет на територията на хотелският комплекс за комерсиални цели.

Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на тези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.

Категорично не се толерират: грубо и агресивно държание, нецензурни изразни средства, крясъци, обиди, както и всякакъв вид физическо или вербално посегателство върху личността на останалите гости и персонала на комплекса.

Ръководството на Park hotel VIASPORT си запазва правото да добавя или променя условията и правилата, част от настоящия правилник.